visa infinite standart
Премиум карта
Премиум карта
Visa Infinite Standart
 
PRIVATE BANKING
Артыкчылыктуу
кызматы 24/7
Lounge Key
1200 аэропорттогу бизнес-залдарга бекер кирүү
50%-га чейин
Өнөктөш арзандатуулар
Премиум карта
Премиум карта
Visa Infinite Diamond
 
PRIVATE BANKING
Артыкчылыктуу
кызматы 24/7
Lounge Key
1200 аэропорттогу бизнес-залдарга бекер кирүү
50%-га чейин
Өнөктөш арзандатуулар