Чоң депозиттер үчүн
Арбын киреше
 
13% чейин
Пайыз
жылына
сом менен
1,5% га чейин
Пайыз
жылына
АКШ доллары
сомдон 7,5 млн
Мин. салымдын суммасы
Кайрымдуулук жардамын көрсөтүү үчүн салым
Кайрымдуулук
 
12,5% га чейин
Пайыз
жылына
сом менен*
1,5% га чейин
Пайыз
жылына
АКШ долларында*
сомдон 1,5 млн
Мин.
салымы