Белгилүү бир мөөнөткө белгиленген акча суммасы менен бизнес үчүн мөөнөттүү депозит
Корпоратив киреше
 
12,5% чейин
Пайыздык
жылына
сом менен
0,01% чейин
Жылына пайыздык чен
USD
1000 сомдон
ден
Мин. депозит
суммасы
Кошумча салым кошуу мүмкүнчүлүгү менен бизнес үчүн мөөнөттүү депозит
Бизнес-оптималдуу киреше
 
13% чейин
Пайыздык
жылына
сом менен
2% чейин
Пайыздык
жылына
USD
1000 сомдон
ден
Мин. депозит
суммасы