КОБ насыялар
Овердрафт насыя
Каалаган убакта пайдалуу насыяларды алыңыз
жылдык 23%дан
Кредит сом менен
3 күндөн баштап
тез иштетүү
Насыянын мөөнөтү
24 күнгө чейин
Optima24
Тиркемеде онлайн пайыздык төлөм

ААК "Оптима Банк" 23% пайыздык чен боюнча Овердрафт алуу мүмкүнчүлүгүн берет.

Овердрафттын суммасы "Оптима Банк" ААКда акыркы алты айдагы Зайымчынын орточо айлык кредиттик жүгүртүүсүнүн 30% ашпаган суммадан аныкталат.

Овердрафттын максималдуу мөөнөтү - 28 календардык күн.

Овердрафтты кароо жана берүү мөөнөтү 2 жумушчу күндү түзөт.

Кредит жөнүндө маанилүү

Баалар
Насыя валютасы

кыргыз сому

Кредиттин суммасы

кредиттин орточо айлык жүгүртүүсүнөн 30% ашпаган

Пайыздык чен

23% дан
сом менен

Насыянын мөөнөтү

28 күнгө чейин

Төлөө графиги

Кардар өз алдынча тандоо

Залог

керек