Депозиттер
Түгөнбөс киреше
Келишимди автоматтык түрдө узартуу
мүмкүнчүлүгү менен аманат үчүн депозит
Сомдук депозиттер
Жылына 11,5% чейин
АКШ доллары депозиттери
Жылына 1,25% чейин
Депозиттин мөөнөтү
13 айга чейин
Optima24
Картага топтолгон пайыздарды онлайн алуу

Депозиттик калькулятор

Салым суммасы:
Аманаттын түрүн тандаңыз
Валютаны тандаңыз
Депозиттин мөөнөтү (ай менен):

Биздин сунуш

Салым суммасы
0
Пайыздык чен (жылына):
0,00%
Жалпы төлөм:
0
Депозиттик төлөмдөр
График
*Сыйакынын өлчөмүн эсептөө кошумча төгүмдөрдү эсепке алуусуз жүргүзүлөт
Депозитти ачуу үчүн арыз тапшырыңыз
1
Заявка
Наши специалисты рассмотрят заявку
2
Документы
Подпишите необходимые документы
3
Готово
Можно начать накопления
Пожалуйста, укажите контактный номер телефона
 
Поле обязательно для заполнения
 
Поле обязательно для заполнения
Валюта депозита
Выберите валюту депозита
Пожалуйста, укажите сумму депозита
ВНИМАНИЕ
1. Данная форма является только заявкой на открытие депозита.
2. В случае положительного ответа, наши специалисты свяжуться с вами.
Нажимая на кнопку “Отправить заявку” вы соглашаетесь на обработку своих данных.
Пожалуйста установите флажок в поле reCAPTCHA
Вы не прошли проверку reCaptcha
 

Салым жөнүндө маанилүү

Тарифтер Кошумча Депозиттерди камсыздандыруу
Депозиттик валюта

кыргыз сому, АКШ доллары

Депозиттин минималдуу суммасы

1000 сом

20 АКШ доллар

Пайыздык чен

11,5%га чейин
кыргыз сом

1,25%га чейин
АКШ доллар

Депозиттин мөөнөтү

1 айдан баштап

13 айга чейин

Толуктоо

Жок

Жарым-жартылай алуу

Жок

Кошулган пайыздарды төлөө

Ай сайын же депозиттин мөөнөтү аяктаганда