Насыялар
Ипотека насыя
Жакшы шарттары менен турак жай сатып алуу үчүн насыя
жылдык 21%дан
жылына 22%дан
жылына 17%дан
АКШ долларындагы насыя
Насыя мөөнөтү
60 айга чейин
Optima24
Тиркемеде онлайн пайыздык төлөм

Насыя калькулятор

Кредиттин суммасы:
Насыя валютасын тандаңыз
Насыянын максатын тандаңыз
Кредиттик камсыздоону тандаңыз
Насыяны төлөө ыкмасын тандаңыз
Насыянын мөөнөтү (ай менен):
Эсептөөлөр алдын ала болуп саналат. Сунуш ачык сунуш эмес.

Диаграмма баракчасы жана кредитти төлөө пайызы

Жылдык эффективдүү пайыздык чен:
0,00%
Номиналдуу пайыздык чен:
Айлык пайыздык чен:
Бир төлөм суммасы:
0,00%
Төлөмдөр жана сатып алуулар:
График
Кредиттик келишимдин шарттарын бузгандыгы үчүн айып
0,00%
Насыянын башка шарттары жана укуктары:
Көрсөтүү
*Бул баракча кредиттик келишим эмес жана болжолдуу эсептөөлөрдү камтыйт
Насыяга арыз тапшырыңыз

Кредит жөнүндө маанилүү

Тарифтер Кошумча Насыя шарттары
Насыя валютасы

кыргыз сому, АКШ доллары

Насыянын минималдуу суммасы

300 001 сом

Пайыздык чен

21%дан
кыргыз сомунда

АКШ долларында

17%дан

Насыянын мөөнөтү

12 айдан

60 айга чейин

Төлөм графиги

Аннуитет - ай сайын бирдей төлөм

Залог

Сатып алынган мүлк