Жеке адамдар үчүн депозит
Оптималдуу киреше
 
12,5% га чейин
Пайыз
жылына
сом менен
1,25% га чейин
Жылына пайыздык чен
АКШ доллары
1000 сомдон
Минималдуу
салымдын суммасы
Пенсионерлер үчүн депозит
Ийгиликтүү киреше
 
13% чейин
Пайыз
жылына
сом менен
2% га чейин
Пайыз
жылына
АКШ доллары
1000 сомдон
Мин. салымдын суммасы
Балдар үчүн депозит
Балдар киреше
 
9,5% га чейин
Пайыз
жылына
сом менен
168 айга чейин
мөөнөтү
жайгаштыруу
1 000 сомдон
Мин. салымдын суммасы
Чоң депозиттер үчүн
Арбын киреше
 
13% чейин
Пайыз
жылына
сом менен
1,5% га чейин
Пайыз
жылына
АКШ доллары
сомдон 7,5 млн
Мин. салымдын суммасы
Кайрымдуулук жардамын көрсөтүү үчүн салым
Кайрымдуулук
 
12,5% га чейин
Пайыз
жылына
сом менен*
1,5% га чейин
Пайыз
жылына
АКШ долларында*
сомдон 1,5 млн
Мин.
салымы
Автоматтык узартуу менен депозит
Түгөнбөс киреше
 
11,5% га чейин
Пайыз
жылына
сом менен
1,5% га чейин
Пайыз
жылына
АКШ доллары
1 000 сомдон
Мин.
салымы