Депозиттер
Ийгиликтүү киреше
Эсепке кошумча сумманы
салуу мүмкүнчүлүгү бар пенсионерлер үчүн депозит
Сомдук депозиттер
Жылына 13% чейин
АКШ долларындагы депозиттер
Жылына 2% чейин
Депозиттин мөөнөтү
18 айга чейин
Optima24
Топтолгон пайыздардын картага онлайн алуу

Депозиттик калькулятор

Салым суммасы:
Аманаттын түрүн тандаңыз
Валютаны тандаңыз
Депозиттин мөөнөтү (ай менен):

Биздин сунуш

Салым суммасы
0
Пайыздык чен (жылына):
0,00%
Жалпы төлөм:
0
Депозиттик төлөмдөр
График
*Сыйакынын өлчөмүн эсептөө кошумча төгүмдөрдү эсепке алуусуз жүргүзүлөт
Депозитти ачуу үчүн арыз тапшырыңыз
1
Заявка
Наши специалисты рассмотрят заявку
2
Документы
Подпишите необходимые документы
3
Готово
Можно начать накопления
Пожалуйста, укажите контактный номер телефона
 
Поле обязательно для заполнения
 
Поле обязательно для заполнения
Валюта депозита
Выберите валюту депозита
Пожалуйста, укажите сумму депозита
ВНИМАНИЕ
1. Данная форма является только заявкой на открытие депозита.
2. В случае положительного ответа, наши специалисты свяжуться с вами.
Нажимая на кнопку “Отправить заявку” вы соглашаетесь на обработку своих данных.
Пожалуйста установите флажок в поле reCAPTCHA
Вы не прошли проверку reCaptcha
 

Важное о вкладе

Тарифтер Кошумча Депозиттерди камсыздандыруу
Депозиттик валюта

кыргыз сому, АКШ доллары

Депозиттин минималдуу суммасы

1000 сом

20 АКШ доллар

Пайыздык чен

13%-га чейин
сом менен

2%-га чейин
АКШ доллар

Аманаттын мөөнөттүү

6 айдан баштап

24 айга чейин

Толуктоо

Бар

Акчаны жарым-жартылай алуу

Жеткиликтүү эмес

Кошулган пайыздарды төлөө

Ай сайын же депозиттин мөөнөтү аяктаганда