Миссия жана баалуулуктар

«Оптима Банк» ААКсы – бул, күчтүү корпоративдүү маданияттуу Банк, ошондуктан биздин миссиябызда жана баалуулуктарыбызды жарыялайбыз.

Көрөгөчтүк
«Оптима Банк» - бизнес жана жеке жактар үчүн заманбап, ыңгайлуу финансылык кызматтарды жана продуктыларды көрсөтүүчү ишенимдүү банк.

Миссиясы
Кыргызстандын банк тутумунда лидер болуп таанылуу менен, «Оптима Банк» коомго, кызматкерлерге жана акционерлерге пайда алып келип, өзүнүн кардарларынын жыргалчылыгын жогорулатууга аракет кылат.

«Оптима Банк» ААКсынын баалуулугу

1.    Ак ниеттик
2.    Акыйкаттуулук
3.    Кардарлар, кызматкерлер, акционерлер менен болгон болгон мамилеге ишеним