Реквизиттер Банктын

Дареги:

720070, Кыргыз Республикасы Бишкек ш., Чыңгыз Айтматов пр., 95/1 факс: (+996) 312 37-51-51
Байланыш борбору: (312) 90 59 59, «Кыргызтелеком» ААКсынын телефондору

Банк реквизиттери:

ААК "Оптима Банк" Бишкек ш., Чыңгыз Айтматов пр., 95/1 ИНН 00904199310033
УККН 999
Кор.счет НБКР 1013810000520195
БИК 109001
SWIFT: ENEJKG22v GIIN (Global Intermediary Identification Number): IFYZSX.00001.ME.417.