Корреспонденттик
тармак

КОРРЕСПОНДЕНТТИК БАНКТАР ЖӨНҮНДӨ НОСТРО ЭСЕПТЕРИНДЕГИ ТУРАЛУУ
«Оптима Банк» ААК, Бишкек, Кыргыз Республикасы
SWIFT: ENEJKG22, Chips UID 416502

ААК «Оптима Банктын» корреспонденттик тармагы төлөм жолун оптималдаштырууга, ошону менен кардарлардын чыгымдарын минималдаштырууга мүмкүндүк берет.

Жогорку ишенимдүүлүк, ылдамдык жана ыңгайлуулук - корреспондент-банктарды тандоодогу негизги критерийлер. «Оптима Банк» Американын, Европанын, Россиянын жана Казакстандын банктары менен ишенимдүү корреспонденттик байланыштарды түзүп, Банктын корреспонденттик мамилелеринин географиясын кеңейтүү боюнча тынымсыз иш алып барат.