Банктын акционерлер

5% же андан көп акцияга ээ болгон "Оптима Банк" ААКсынын акционерлери:

"Биринчи Heartland Жусан Банк" ААКсы, төлөнгөн уставдык капиталдагы үлүшү менен - 97,14%.